SINAV KAYGISIYLA BAŞAÇIKMADA ENTEGRATİF UYGULAMALAR