Sosyal Medya da Paylaş

Uzm. Zahit HARMANLI

Psikolojik Danışman / Sanat Terapisti

Zahit Harmanlı 1977 İzmir doğumludur. Lise öğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans eğitimini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” programı, “Evlilikte Uyum ve Çatışma İle Aile işlevleri ve Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” tez çalışması ile tamamlamıştır. 2001-2006 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Zahit Harmanlı, bu süreç içersinde yurt içinde çeşitli araştırmalarda bulunmuş, bilimsel makaleler yayımlamıştır. Prof. Dr. Mehmet Sungur’un yürüttüğü Kognitif Terapiler Psikopataloji Modülü, (2002-2004), Prof. Dr. Sağman- Emel Kayatekin tarafından yürütülen Psikanalitik Psikoterapi teknikleri (2004) kurs programını tamamlamıştır. 2004-2008 yılları arasında Uludağ üniversitesi Psikiyatri Anabilim dalınca yürütülen Yard. Doç Dr. Nevin Eracar yönetiminde Sanat Terapisi eğitimini “Yalnızlık Duygusunun Tanınması ve Aşılmasında Sanat Terapisi” tez çalışması ile tamamlamış halen sanat terapisti ve eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2011 yılında da 120 saatlik IMFC onaylı Prof. Dr Brain Carfıeld tarafından yürütülen Aile ve Evlilik Danışmanlığı eğitimini almıştır. Halen Klinik Psikolog, psikodramatsit Leandra Perotta tarafından yürütülen “Dans ve Hareket Terapisi” eğitimini sürdürmektedir.

Genel olarak ergen ve yetişkin ruh sağlığı, evlilik ve aile terapisi alanlarında çalışmaktadır. Ayrıca gençlere yönelik motivasyon, akademik başarı, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim çalışma alanları arasındadır. Aynı zamanda Aura Sanatla Terapi Eğitim Merkezi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı tarafından ortak yürütülen “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık” kurs programında eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Dört yıl süreli olarak DEÜ Devlet konservatuarı şan bölümü öğretim görevlisi ve opera bale solist sanatçısı Selmin Günöz’den şan dersleri almıştır. Müzik çalışmaları halen devam etmektedir.

YAYINLANMIŞ VE SUNULMUŞ AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • Uludağ Üniversitesi I. Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Sempozyumu, “Yalnızlık Duygusunun Tanınması ve Aşılmasında Sanat Terapisi” Ekim, 2010
 • Marmara Üniversitesi VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, “Üniversite Sınavına Hazırlanan Gençlerin Yaşam Doyumlarına İlişkin Değişkenler” Eylül, 2006
 • Bilgi Üniversitesi XIII. Psikoloji Kongresi “Bir Grup evli Çiftin Evlilik Uyumuna İlişkin Değişkenler” Bildiri olarak sunulmuştur. Ekim, İstanbul; 2005
 • Marmara Üniversitesi “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerine İlişkin Değişkenler”, Ya-Pa I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Poster olarak sunulmuştur.Temmuz 2004.
 • Marmara Üniversitesi “Annenin Ruhsal Belirtileri ile 5-6 yaş Dönemi Çocukların Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ya-Pa I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Poster olarak sunulmuştur.Temmuz 2004.
 • İnönü Üniversitesinde düzenlenen VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi “Yaşam Doyumunu Yordamada, Yaşam Uyumu, Öz Yeterlilik ve Başaçıkma Stratejileri”, 9-11 Temmuz’da nde bildiri olarak sunulmuştur, Temmuz 2003
 • Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu,”Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi” Poster olarak Sunulmuştur. Ankara, 2002
 • ODTÜ XII Psikoloji Kongresi “ Ergenlerde Benlik Kavramı ve Aile İşevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri Olarak Sunulmuştur, Ankara 2001
 • Marmara Üniversitesi Uluslar arası Katılımlı 2000’li yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu “Ailenin Çocuk Yetiştirme Tutumu ve Eğitime Katılımının Okul Öncesi Dönemde Pskososyal Gelişime Etkisi” Bildiri olarak sunulmuştur,İstanbul, 2001
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi “Gençlerde Yaşam Kalitesine ilişkin Bazı Değişkenler” Bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi “İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerinbazı Sosyo Demografik Değişkenlerle Stres Düzeyleri Ile Kontrol Odağı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi” bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Ege Üniversitesi XI.Ulusal Psikoloji Kongresi”Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Benlik Kavramı ve Kontrol Odağı İlişkisi”bildiri olarak sunulmuştur. İzmir 2000
 • Gazi Üniversitesi Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği, V. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, “İlköğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlerle Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri olarak sunulmuştur, Ankara,1999
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, “ Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Atılganlık Düzeyleri ile Kontrol Odakları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Bildiri olarak Sunulmuştur, Trabzon,1999
 • Uludağ Üniversitesi, I. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, “ Multimedya Ortamında Öğrencilerde Kişilik Özellikleri İle Renk, Grafik, Fon Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Bildiri olarak sunulmuştur, Bursa,1999
 • Dokuz Eylül Üniversitesi “Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu” Multimedya Bilgisayar Ortaminda Kimya Öğretimine İlişkin Bir Yazılım Tasarımı Çalışması:”Mol Kavrami”, Poster Çalışması olarak sunulmuştır, İzmir 1999

PROJELER

 • 2002-2003 Öğretim Yılı ÇYDD ile “Aile Eğitimi Projesi” (Mayıs 2003’de tamamlanmıştır.)
 • DEÜ Rektörlük Projesi olan “Annelerle Elele Projesi” (Aile Eğitimi Projesi)
 • Okul Öncesi Eğitime Anne Katılımının Sağlanmasının Çocukların Bilişsel Ve Psikososyal Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
 • 2009 İZKA-EGİAD “Çocuklarımızla Geleceğe Koşuyoruz” (Nisan 2010’da tamamlanmıştır)

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

 • Türk PDR Derneği
 • Dans ve Hareket Terapisi Derneği
 • Sanat Psikoterapileri Derneği
 • Evlilik ve Aile Danışmanları Derneği

ADRES : Yalı Mahallesi 6436/2 Sokak No:4 D:5, Mavişehir, Karşıyaka, İzmir

RANDEVU İÇİN : (0554) 194 15 85‬ – (0232) 290 54 65

OFİSİMİZDEN KARELER